Friday, February 9, 2007

நினைவுகளே...

இலங்கை தமிழர்களின் ஒரு இனிமையான பாடல்.... பிப்ரவரி 14 வேற வருது. இந்தப் பாட்டுல வர்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு வெள்ளக்காரி சிக்க வாழ்த்துக்கள் :)))

No comments: